Adam Marczyński systemy oraz rozwiązania

O mnie

Zajmuję się: - systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji m.in. wg normy ISO 27001, KRI oraz zgodnie z RODO, - ochroną danych osobowych (w tym jako IOD Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO, a wcześniej jako ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji), - systemami zarządzania jakością wg normy ISO 9001, - Wewnętrznym Systemem Kontroli Obrotu Międzynarodowego Towarami Strategicznymi (zgodnie z kryteriami WSK), - integracją systemów zarządzania, - modelowaniem procesów w organizacjach i ich wizualizacją, - wykorzystaniem narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania firmą, - analizą danych i ich wizualizacją (w tym Business Intelligence), - rozwiązaniami informatycznymi dla różnych typów organizacji, w tym dla podmiotów publicznych (KRI, WCAG).

Kontakt

Adres WWW: www.marczynski.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie WWW

Zakres działania

Zakres działania obejmuje m.in.:

- prowadzenie audytów (np. wewnętrznych w firmie, audytów u dostawcy itp.),

- opracowanie dokumentacji,

- opracowanie i analizę rozwiązań,

- realizację wdrożeń,

- integrację systemów,

- prowadzenie szkoleń,

- doradztwo,

- nadzór.

Formularz kontaktowy

 _ _   _____  __  __  _  _  
 | \| || | ___|| \ \\/ // | || | || 
 | ' || | ||__   \  // | || | || 
 | . || | ||__   / . \\ | \\_/ || 
 |_|\_|| |_____|| /_//\_\\ \____// 
 `-` -`  `-----`  `-` --`  `---`